Piątek 11.03.2022

}

12:00 – 12:40 Fizyka medyczna

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć nt. fizyki medycznej?
– prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

Wykład >>>

}
12:40 – 13:20 Radiobiologia

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć nt. radiobiologii?
– dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. NIO-PIB

Wykład >>>

}

13:20 – 14:40 Nowotwory głowy i szyi

13:20 – 14:00 Leczenie systemowe
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

Wykład >>>

 14:00 – 14:40 Radioterapia
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Wykład >>>

14:40 – 15:00 Przerwa

}

15:00 – 16:20 Rak płuca

15:00 – 15:40 Rak niedrobnokomórkowy
– prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
Patronat AstraZeneca

Wykład >>>

15:40 – 16:20 Rak drobnokomórkowy
– prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

Wykład >>>

}

16:20 – 17:40 Przewód pokarmowy

16:20 – 17:00 Odbytnica & kanał odbytu
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

Wykład >>>

17:00 – 17:40 Przełyk, żołądek, trzustka, wątroba
– prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

Wykład >>>

17:40 – 18:00 Przerwa

}

18:00 – 18:40 Onkohematologia

Chłoniaki i białaczki
– prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

Wykład >>>

}

18:40 – 20:00 Radiochirurgia

18:40 – 19:20 Radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
– dr n. med. Ewa Szutowicz

Wykład >>>

19:20 – 20:00 Radiochirurgia pozaczaszkowa, choroba oligometastatyczna
– dr n. med. Łukasz Kuncman

Wykład >>>

Sobota 12.03.2022

}

09:00 – 09:40 Ginekologia

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów narządu rodnego
– dr hab. n. med. Małgorzata Klimek, prof. NIO-PIB

Wykład >>>

}

09:40 – 10:20 Uroonkologia

Rak stercza, rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak prącia, nowotwory jądra
– prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

Wykład >>>

}

10:20 – 10:40 Wykład firmy Elekta

MRgRT – technologia, zastosowanie, doświadczenia
– Tomasz Iwanicki, Elekta

}

10:40 – 11:20 OUN

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów OUN
– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Wykład >>>

11:20 – 11:40 Przerwa 

}

11:40 – 12:20 Onkologia kliniczna dla radioterapii

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć na temat leczenia systemowego?
– dr n. med. Ewa Chmielowska

Wykład >>>

}

12:20 – 13:00 Radioterapia pediatryczna

Radioterapia nowotworów wieku dziecięcego, miejsce protonoterapii
– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

Wykład >>>

}

13:00 – 13:40 Pierś

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów piersi
 – dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB

Wykład >>>

}

13:40 – 14:20 Mięsaki tkanek miękkich, czerniak złośliwy, rak skóry

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego MTM i nowotworów skóry
– dr n. med. Mateusz Spałek

Wykład >>>