Piątek 11.03.2022

}

12:00 – 12:40 Fizyka medyczna

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć nt. fizyki medycznej?
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ślosarek

}

12:40 – 13:20 Radiobiologia

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć nt. radiobiologii?
dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. NIO-PIB

}

13:20 – 14:40 Nowotwory głowy i szyi

13:20 - 14:00 Leczenie systemowe
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

 14:00 - 14:40 Radioterapia
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

14:40 – 15:00 Przerwa reklamowe

}

15:00 – 16:20 Rak płuca

15:00 – 15:40 Rak niedrobnokomórkowy
- prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

15:40 – 16:20 Rak drobnokomórkowy
- prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

}

16:20 – 17:40 Przewód pokarmowy

16:20 – 17:00 Odbytnica & kanał odbytu
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

17:00 – 17:40 Przełyk, żołądek, trzustka, wątroba
- prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

17:40 – 18:00 Przerwa reklamowa

}

18:00 – 18:40 Onkohematologia

Chłoniaki i białaczki
- prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

}

18:40 – 19:00 Wykład sponsorowany

}

18:40 – 22:00 Radiochirurgia

18:40 - 19:20 Radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
- dr n. med. Ewa Szutowicz

19:20 - 20:00 Radiochirurgia pozaczaszkowa, choroba oligometastatyczna
- dr n. med. Łukasz Kuncman

Sobota 12.03.2022

}

09:00 – 09:40 Ginekologia

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów narządu rodnego
- dr hab. n. med. Małgorzata Klimek, prof. NIO-PIB

}

09:40 – 10:20 Uroonkologia

Rak stercza, rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak prącia, nowotwory jądra
- prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

10:20 – 10:40 Przerwa  reklamowa

}

10:40 – 11:20 OUN

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów OUN
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

}

11:20 – 12:00 Onkologia kliniczna kompendium wiedzy dla radioterapeuty

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć na temat leczenia systemowego?
- dr n. med. Ewa Chmielowska

}

12:00 – 12:40 Radioterapia pediatryczna

Radioterapia nowotworów wieku dziecięcego, miejsce protonoterapii
- dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

12:40 – 13:00 Przerwa  reklamowa

}

13:00 – 13:20 Wykład sponsorowany

}

13:20 – 14:00 Pierś

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów piersi
 - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB

}

14:00 – 14:40 Mięsaki tkanek miękkich, czerniak złośliwy, rak skóry

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego MTM i nowotworów skóry
- dr n. med. Mateusz Spałek

}

14:40 – 15:20 Najważniejsze doniesienia w zakresie radioterapii w piśmiennictwie medyczny i na konferencjach naukowych w mijającym roku

- dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO

}

15:20 Zakończenie konferencji

Po każdym wystąpieniu przewidziana jest sesja Q&A. Jeżeli chcielibyście Państwo zadać prelegentom pytania dotyczące danego bloku tematycznego prosimy o przesyłanie ich drogą mailową na adres: p.brzozowski@90consulting.pl do 1.03.2023.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).