Piątek 8.03.2024

11:00 – 11:10 Rozpoczęcie konferencji
– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

11:10 – 11:50 Najważniejsze doniesienia w zakresie radioterapii w piśmiennictwie medycznym i na konferencjach naukowych w mijającym roku
– dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB

11:50 – 12:30 Fizyka medyczna

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć nt. fizyki medycznej?
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ślosarek

12:30 – 13:10 Radiobiologia

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć nt. radiobiologii?
– dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. NIO-PIB

13:10 – 13:50 Nowotwory głowy i szyi

Leczenie systemowe
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

13:50 – 14:10 Przerwa

14:10 – 15:30 Rak płuca

14:10 – 14:50 Rak niedrobnokomórkowy
– prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

 14:50 – 15:30 Rak drobnokomórkowy
– dr hab. n. med. Joanna Socha

15:30 – 16:50 Przewód pokarmowy, radioterapia śródoperacyjna

15:30 – 16:10 Odbytnica & kanał odbytu
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

16:10 – 16:50 Przełyk, żołądek, trzustka, wątroba. Radioterapia śródoperacyjna
– prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

16:50 – 17:10 Przerwa

17:10 – 17:50 Onkohematologia

Chłoniaki i białaczki
– prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

17:50 – 19:10 Radiochirurgia/radioterapia stereotaktyczna

17:50 – 18:30 Radiochirurgia/radioterapia stereotaktyczna pozaczaszkowa, choroba oligometastatyczna
– dr n. med. Łukasz Kuncman

18:30 – 19:10 Radiochirurgia/radioterapia stereotaktyczna wewnątrzczaszkowa
– dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UMK

Sobota 9.03.2024

09:00 – 09:40 Ginekologia

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów narządu rodnego
– dr hab. n. med. Małgorzata Klimek, prof. NIO-PIB

09:40 – 10:20 Uroonkologia

Rak stercza, rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak prącia, nowotwory jądra
– prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

10:20 – 11:00  Nowotwory głowy i szyi

Radioterapia
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

11:00 – 11:20 Przerwa

11:20 – 12:00 OUN

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów OUN
– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

12:00 – 12:40 Onkologia kliniczna – kompendium wiedzy dla radioterapeuty

Co onkolog radioterapeuta musi wiedzieć na temat leczenia systemowego?
– dr n. med. Maja Lisik-Habib

12:40 – 13:20 Radioterapia pediatryczna, protonoterapia

Radioterapia nowotworów wieku dziecięcego, protonoterapia
– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

13:20 – 13:40 Przerwa

13:40 – 14:20 Pierś

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego nowotworów piersi
 – prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska

14:20 – 15:00 Mięsaki tkanek miękkich, czerniak złośliwy, rak skóry

Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego MTM i nowotworów skóry
– dr hab. n. med. Mateusz Spałek, prof. NIO-PIB

15:00 Zakończenie konferencji