Piątek 19.03.2021

SESJA I: Nowotwory głowy i szyi

}

12:00 - 12:40 Głowa & szyja – leczenie systemowe
- dr n. med. Bartosz Spławski
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

}

12:40 - 13:20 Głowa & szyja – radioterapia
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
- dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski

}

13:20 - 13:40 IDENTIFY – identyfikacja pacjenta zintegrowana z systemem Aria oraz optyczna kontrola pozycji pacjenta w czasie radioterapii 
- Krzysztof Przybylski

SESJA II: Rak płuca

}

13:40 - 14:20 Rak niedrobnokomórkowy
- prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

Wykład pod patronatem firmy:

}

14:20 - 15:00 Rak drobnokomórkowy
- prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

}

15:00 - 15:15 Elekta Unity – nowe doniesienia w zakresie klinicznego stosowania technik MRgRT
- Tomasz Iwanicki

15:15 – 15:30 Przerwa reklamowa

SESJA III: Rak odbytnicy i kanału odbytu

}

15:30 - 16:10 Odbytnica & kanał odbytu
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

}

16:10 - 16:50 Żołądek, przełyk, trzustka, wątroba
- dr hab. n. med. Andrzej Badzio

SESJA IV: Onkohematologia

}

16:50 - 17:30 Onkohematologia
- prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

17:30 – 18:00 Przerwa reklamowa

SESJA V: Radiobiologia

}

18:00 - 18:40 Radiobiologia
- dr hab. n. med. Dorota Słonina, prof. NIO

SESJA VI: Radiochirurgia

}

18:40 - 19:20 Radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
- dr n. med. Ewa Szutowicz

}

19:20 - 20:00 Radiochirurgia pozaczaszkowa, choroba oligometastatyczna
- dr n. med. Łukasz Kuncman

Sobota 20.03.2021

SESJA VII: Ginekologia

}

09:00 – 09:40 Ginekologia
- dr hab. n. med. Małgorzata Klimek

SESJA VIII: Uroonkologia

}

09:40 - 10:20 Rak stercza i rak pęcherza moczowego
- prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

Wykład pod patronatem firmy:

SESJA IX: OUN

}

10:20 - 11:00 OUN
- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

11:00 – 11:20 Przerwa reklamowa

SESJA X: Radioterapia pediatryczna

}

11:20 - 12:00 Radioterapia pediatryczna
- dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

SESJA XI: Rak piersi

}

12:00 - 12:40 Rak piersi
 - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO

SESJA XII: Mięsaki tkanek miękkich, czerniak złośliwy, rak skóry

}

12:40 - 13:20 Rola radioterapii w ramach leczenia skojarzonego
- dr n. med. Mateusz Spałek

13:20 Zakończenie konferencji

Po każdym wystąpieniu przewidziana jest sesja Q&A. Jeżeli chcielibyście Państwo zadać prelegentom pytania dotyczące danego bloku tematycznego prosimy o przesyłanie ich drogą mailową na adres: p.brzozowski@90consulting.pl do 16.03.2021.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).