Piątek 26.05.2023

 • Wykład wprowadzający
 • 13:05 – 13:25 Radioterapia stereotaktyczna w Polsce – stan obecny, perspektywa rozwoju
  Wykład >>>

   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
 • Sesja I Radiobiologia i fizyka medyczna
 • 13:25 – 13:45 RT stereotaktyczna i inhibitory punktów kontrolnych, mechanizm interakcji, przykłady kliniczne
  Wykład >>>

  – dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • 13:45 – 14:05 „Odmienne twarze Greja” – dawki biologicznie równoważne w zależności od sposobu frakcjonowania i lokalizacji anatomicznej
   dr n. med. Konrad Stawiski
 • Sesja II OUN
 • 14:30 – 14:50 Zasady kwalifikacji do stereotaktycznej radioterapii przerzutów do mózgu, gdzie jest granica leczenia radykalnego?
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UMK
 • 14:50 – 15:10 Technika i wskazania do radioterapii stereotaktycznej loży po wycięciu zmiany przerzutowej w mózgu
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 15:10 – 15:30 Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w wewnątrzczaszkowych zmianach łagodnych (oponiaki, nerwiaki nerwu słuchowego)
  – prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
 • 15:30 – 15:50 Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w wewnątrzczaszkowych zmianach naczyniowych
  – dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. NIO
 • Sesja III Płuco
 • 16:35 – 16:55 Późne zmiany popromienne w tkance płuca po stereotaktycznej radioterapii frakcjonowanej w obrazach radiologicznych
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
 • 16:55 – 17:15 Technika radioterapii stereotaktycznej w I i II stopniu zaawansowania NDRP
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 17:15 – 17:35 Strategia postępowania w przerzutowej chorobie oligometastatycznej – kiedy napromieniać zmianę pierwotną? Kiedy jedynie zmiany przerzutowe?
  – prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 17:35 – 18:15 Wszystko, wszędzie, naraz? Jaki scenariusz dla radioterapii w leczeniu chorych na zaawansowanego drobnokomórkowego raka płuca? – patronat Astra Zeneca
 • 17:35 – 17:45 Perspektywa onkologa radioterapeuty
  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 17:45 – 17:55 Perspektywa onkologa klinicznego
  – dr n. med. Katarzyna Galwas
 • 17:55 – 18:15 Wszystko, wszędzie, naraz?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Katarzyna Galwas, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Sesja IV Wątroba, trzustka
 • 18:40 – 19:00 Radioterapia stereotaktyczna nowotworowych zmian pierwotnych i wtórnych w wątrobie
  Wykład >>>

  – dr n. med. Agnieszka Namysł-Kaletka
 • 19:00 – 19:20 Rola radioterapii stereotaktycznej w raku trzustki w ramach leczenia skojarzonego
  – prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • 19:20 – 19:40 Radioterapia stereotaktyczna – rzeczywistość w codziennej praktyce radioterapeuty
  Wykład >>>

  – dr n. med. Dorota Kiprian

Sobota 27.05.2023

 • Sesja V Nerka
 • 09:00 – 09:20 Czy jest miejsce dla RT stereotaktycznej w pierwotnym raku nerki?
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO
 • Sesja VI Rak stercza
 • 09:30 – 09:50 Radioterapia stereotaktyczna w raku stercza; zasady planowania, wymogi techniczne, zachowanie odtwarzalności
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 09:50 – 10:20 Debata – Radioterapia stereotaktyczna czy brachyterapia we wznowach po radioterapii raka stercza – patronat Ferring
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
 • 10:20 – 10:40 Leczenie hormonalne raka stercza przy zastosowaniu antagonisty GnRH
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
 • 10:40 – 11:00 Benefity połączenia ADT z radioterapią a jakość życia pacjenta – wykład powstał przy udziale IPSEN
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 11:00 – 11:20 Gdzie leży złoty środek miedzy efektywnym leczeniem hormonalnym a miejscowym? Rozmowa o trudnych przypadkach onkologa klinicznego z onkologiem radioterapeutą – wykład sponsorowany Astellas
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman
  – lek. Maja Lisik-Habib
 • Sesja VII Czerniak
 • 12:00 – 12:20 Czy jest miejsce dla RT stereotaktycznej w przerzutowym czerniaku złośliwym w dobie immunoterapii i leczenia ukierunkowanego na cele molekularne?
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Mateusz Spałek
 • 12:20 – 12:40 Leczenie systemowe w czerniaku złośliwym – praktyczny przewodnik dla onkologa radioterapeuty – wykład pod patronatem Pierre Fabre
  – dr n. med. Paweł Teterycz
 • 12:40 – 13:00 Aktywność wewnątrzczaszkowa enkorafenibu i binimetynibu u pacjentów z przerzutami czerniaka do OUN – wykład sponsorowany Pierre Fabre
  – prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
 • Sesja VIII Kości, węzły chłonne
 • 13:20 – 13:40 Zasady planowania i realizacji radioterapii stereotaktycznej w przerzutach do kości i do węzłów chłonnych; przykłady kliniczne
  Wykład >>>

  dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Sesja IX Powtórne napromienianie
 • 13:40 – 14:00 Radioterapia stereotaktyczna przy powtórnym napromienianiu; przykłady kliniczne, planowanie, dawkowanie, wyniki
  – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • 14:00 – 14:20 Radioterapia stereotaktyczna, brachyterapia czy protonoterapia w nawrotowych nowotworach regionu głowy i szyi
  Wykład >>>

  – dr n. med. Dorota Kiprian